Amrav Investments2018-08-13T09:04:00+00:00

Project Description

אמרב השקעות

״יAmrav Investments״ – המתמחה בתחומי האנרגיה, התקשורת וההיי-טק ומנהלת פרויקטים לאומיים ובינלאומיים רבים.
ליוויתי את ״אמרב" בתחילת הדרך משלב הקונספט ועד מיתוג מוצלח והפקה בפועל. האתגר שעמד מולי –
לתת דגש נכון לתחומים הרבים שהחברה משקיעה בהם, כבר בשלב ה-Identity. בחרתי להוסיף אייקונים המייצגים
את התחומי ההשקעה הבולטים של החברה, בצורה שנקלטת קל ומהר.