Project Description

בה״ח ברזילאי – תערוכת תיירות מרפא

לקראת תערוכת ״תיירות מרפא״ במוסקבה, התבקשתי לעצב לביה״ח ברזילאי ביתן, רולפים ומוצרי קד״מ, לעצב ולהפיק בפועל חוברת תדמית בשפה הרוסית, להציג את צוות המומחים של בה״ח ועשייתם המצילה חיים ברמה הכי גבוהה ומכובדת ולמשוך לטיפול מסור עוד לקוחות פוטנציאלים.

* לוגו "ברזילאי״י התקבל ע״י הנהלת ביה״ח.